Bestuur Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Jan Hendrik Dronkers 

Rijkswaterstaat 

Functie: Directeur-Generaal / voorzitter WOW

Quote: "Platform WOW is een echte netwerkorganisatie. Dat het platform blijft groeien vind
ik mooi. "

Lindy Molenkamp

Provincie Overijssel

Functie: Hoofd eenheid Wegen en Kanalen / voorzitter WOW Noordoost Nederland

Quote: "Ik vind het fantastisch dat er in 2016 bijna 400 mensen hebben deelgenomen aan de WOW-meeloopdagen. Dat zijn evenzovele mensen die willen leren van anderen en niet bang zijn om zo'n ander in de eigen keuken te laten kijken. Zullen we afspreken dat in het komend jaar bij elk van de ca. 400 weg- en waterbeheerders tenminste één medewerker meedoet?"

Chris de Vries 

Provincie Noord-Holland

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering / voorzitter WOW Noord-Holland

Quote: "In de regio Noord-Holland zijn in 2016 verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennisdelen, inspireren en te komen tot samenwerking tussen weg- en waterbeheerders. De bijeenkomsten zijn bijzonder goed bezocht en gewaardeerd!"

Ariea Vermeulen

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Functie: Programmamanager WOW

Quote: "Platform WOW is een prachtig informeel en inspirerend netwerk van positieve mensen die de meerwaarde zien van samenwerken."

Peter de Visser 

Gemeente Zoetermeer

Functie: Hoofd Stadsbeheer / voorzitter WOW Zuid-Holland

Quote: "Verbinding, samenwerking en kennisdeling komen in de regio Zuid-Holland steeds beter tot stand, bijvoorbeeld op het gebied van de Omgevingswet en constructieve veiligheid."

Eric Diepstraten

Rijkswaterstaat Zuid Nederland

Functie: Directeur Netwerkmanagement / voorzitter regio Zuid-Nederland

Quote: "Nu ik in mijn tweede WOW-regio actief ben merk ik dat het kennisdelen binnen WOW echt landelijk los is gekomen; dat we in 2016 gezamenlijk hebben besloten dit verder uit te bouwen is wat mij betreft een krachtige bevestiging hiervan."

Eric van Duijn

Gemeente Amersfoort

Functie: Teammanager van de afdeling leefomgevingen Kanalen / voorzitter WOW Utrecht

Quote: "Ik heb in 2016 het stokje overgenomen van Dan Bekker voor de regio Utrecht. We zijn druk bezig geweest met het ontwikkelen van een regionale strooikaart, die in 2017 beschikbaar komt."

Dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Dan Bekker en Diederik Timmer. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet voor platform WOW. En een speciaal welkom voor Eric van Duijn en Eric Diepstraten, die het bestuur van platform WOW in 2016 zijn komen versterken!