Bestuur
Water Ontmoet Water

Theo van de Gazelle

Rijkswaterstaat

Functie: Plv. DG Rijkswaterstaat en HID Midden Nederland (voorzitter)

WOW hoogtepunt 2016: De gezamenlijke verbeteraanpak van waterschappen en Rijkswaterstaat voor de Zorgplicht Waterkeringen.

Lindy Molenkamp

Provincie Overijssel

Functie: Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen

WOW hoogtepunt 2016: Ik vind het fantastisch dat er in 2016 bijna 400 mensen hebben deelgenomen aan de WOW-meeloopdagen. Dat zijn evenzovele mensen die willen leren van anderen en niet bang zijn om zo'n ander in de eigen keuken te laten kijken. Zullen we afspreken dat in het komend jaar bij elk van de ca. 400 weg- en waterbeheerders tenminste één medewerker meedoet?

Chris de Vries

Provincie Noord-Holland

Functie: Directeur Beheer en Uitvoering

WOW hoogtepunt 2016: In de regio Noord-Holland zijn in 2016 verschillende bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennisdelen, inspireren en te komen tot samenwerking tussen weg- en waterbeheerders. De bijeenkomsten zijn bijzonder goed bezocht en gewaardeerd!

Kim Hofhuis

Rijkswaterstaat

Functie: Programmamanager Water

WOW hoogtepunt 2016: In 2016 hebben we Water ontmoet Water nog beter op de kaart kunnen zetten. Ik hoor steeds meer om me heen dat mensen door ons worden geïnspireerd, gemotiveerd en dat er ècht concrete samenwerkingen ontstaan. Dat maakt mij enthousiast en trots. 

Albert Stuulen

Provincie Fryslân

Functie: Provinciale Waterstaat Fryslân

WOW hoogtepunt 2016: Hoogtepunt voor mij -en het klinkt misschien wat obligaat- is elke keer weer de ontmoeting met de collega’s in het WOW-Water bestuur en hun enthousiasme en gedrevenheid om inderdaad het geheel meer dan de som der delen te laten zijn. WOW werkt!

Kees Vonk

Waterschap Rivierenland

Functie: Secretaris-directeur

WOW hoogtepunt 2016: Het hoogtepunt in 2016 was voor mij de meeloopdag op maandag 7 november tijdens de week van de WOW factor door Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. Ik heb zijn bezoek aan waterschap Rivierenland als zeer waardevol en bijzonder inspirerend ervaren.

Joost de Ruig

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Functie: Directeur Water

WOW hoogtepunt 2016: Zorgplicht! De gezamenlijke afspraken tussen 7 RWS-diensten en 19 Waterschappen resulterend in één aanpak en format van de veiligheidsrapportages en basiseisen, vind ik een waarachtig kunststukje. De basis en aanpak hiervoor is gelegd in WOW.

Albert Vermuë

Unie van Waterschappen

Functie: Directeur

WOW hoogtepunt 2016: 'Opnieuw bleek dat een eenvoudig middel als een meeloopdag mensen veel van elkaars werk leert. Het smeedt nieuwe contacten en helpt daarmee de samenwerking tussen organisaties. Het blijft voor mij een zeer beproefd en succesvol onderdeel uit het WOW programma.

Pieter Janssen

Rijkswaterstaat

Functie: Directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement

WOW hoogtepunt 2016: “In 2016 hebben we doorgepakt op innovatie, o.a. met een fantastische workshop over innovaties in het scheepvaartverkeer in Fort 1880 Hoek van Holland.”

Eja Praasterink

Gemeente Veghel

Functie: Manager Ruimte en gebied

Arjan Driesprong

Provincie Zuid-Holland

Functie: Directeur Beheer en infrastructuur

WOW hoogtepunt 2016: “Voor mij jaarlijks terugkerend WOW-topper zijn de meeloopdagen. Als provincie hebben we weer diverse collega’s uit andere organisaties mogen ontvangen. Echt een kans om nieuwe contacten op te doen, en vooral om van elkaar te leren!”

Ellen Visser

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Functie: Directeur Netwerkmanagement

WOW hoogtepunt 2016: De samenwerking tussen RWS en Waterschappen op het gebied van de zorgplicht. Deze is onder de vleugels van WOW begonnen, maar staat inmiddels op eigen benen. Daarnaast de aandacht die gegeven is aan de lessen die uit het incident op de Den Uyl-brug geleerd kunnen worden. En last but not least: de uitreiking van de Young Professional Challenge; mijn verwachtingen van de winnaar zijn hoog gespannen!

Arjen Frentz

Vewin

Functie: Plv. directeur

WOW hoogtepunt 2016: Op 22 juni gaven Dunea en Vewin voor de collega-bestuursleden van WOW een toelichting op de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) waarin het Rijk uitgangspunten voor het ondergrondse ruimtegebruik in Nederland vastlegt. Dit is een belangrijk plan voor de drinkwatervoorziening en het was mooi en nuttig om in WOW-verband de watercollega’s hierover te kunnen bijpraten.

Ad de Waal-Malefijt

Dunea

Functie: Plv. Directeur

WOW hoogtepunt 2016: WOW helpt om kennis te delen, ook op het gebied van risicomanagement. Een pragmatische aanpak in een goed proces kan sneller leiden tot vermindering van kosten dan steeds mooiere , gedetailleerdere modellen voor besluitvorming ten aanzien van risico’s.

Arthur Meuleman

Waterschap Brabantse delta

Functie: Directeur Watermanagement

WOW hoogtepunt 2016: WOW is een prachtig platform om binnen de waterwereld mensen te ontmoeten en kennis te delen. Een mooi voorbeeld zijn de meeloopdagen. Voor bezoekers een kans om in een keuken van een andere waterbeheerder te kijken en ervaringen op te doen. Voor de gastvrouw of gastheer een mooie kans om een frisse blik van buiten te ontvangen.

Monique Domsdorf

Havenbedrijf Rotterdam

Functie: Hoofd Asset Management

WOW hoogtepunt 2016: ‘Mijn WOW hoogtepunt van 2016 is dat tijdens de meeloopdagen 5 medewerkers  van de hoogheemraden Rijnland en Delfland een kijkje hebben genomen in ons havenbedrijf en 2 van onze eigen medewerkers hun horizon hebben verbreed door bij Rijkswaterstaat mee te lopen.

Carlo Post

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Functie: Algemeen Directeur

“Het netwerk WOW is voor mij ook ‘net werken’: goed om elkaars werelden te kennen en samen beweging te maken.”

Dit jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Paul de Beijer. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet voor platform WOW. En een speciaal welkom voor Monique Domsdorf en Carlo Post, die het bestuur van platform WOW in 2016 zijn komen versterken!