Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Met een ondertitel

Bruisend WOW
Volle bak afgelopen jaar bij een groot aantal bijeenkomsten. Of het nu om een themamiddag inspectie en advies ging, over BIM (bouwwerk informatie management) of over innovatie, steeds was de animo groot en de discussies levendig. Naast de fysieke bijeenkomsten, worden ook de maandelijkse webinars in steeds grotere getale bekeken of teruggekeken. Verder werd er ook flink doorgepakt op specifieke projecten: van een praktijkbundel Overbelading tot een fietsersonderzoek. Als spraakmaker kwam er een mooi interview met Ariea Vermeulen uit in het vakblad Verkeerskunde. Platform WOW staat als een huis!

Overbelading
Naast bewustwording via verschillende bijeenkomsten zijn er ook een paar mooie producten gemaakt over overbelading. De belangrijkste is de praktijkbundel Overbelading. Te zwaar beladen vrachtwagens zorgen voor schade aan kunstwerken en wegen, waardoor wegbeheerders vele miljoenen extra aan onderhoud kwijt zijn.
Tegelijkertijd zijn wij als wegbeheerders een van de grootste opdrachtgevers voor dit transport voor GWW-werken. Kortom, wat kunnen wij dus zelf als opdrachtgever betekenen? In de bundel is een aantal handige praktijkvoorbeelden opgenomen.
Naast deze bundel hebben we een pool van experts die benaderbaar zijn voor collegiale sparring, toetsing of advies.

Verder zijn we aan de slag gegaan om een cursus code 95 voor bandenspanning en overbelading te laten ontwikkelen, zodat ook de vrachtwagenchauffeur zijn kennis bijspijkert en/of bijhoudt. Dit hebben we samen met IenM, het CBR en het CCV beroepsvervoer opgepakt. Begin 2017 wordt de eerste cursus gegeven. In 2017 verschijnt ook de Pijnpuntenkaart Overijssel, die inzicht geeft in routes waarlangs veel zwaar transport gaat en de aanwezige kunstwerken hierin. Op basis van een dergelijke kaart kunnen we dan gericht actie ondernemen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Met een ondertitel

Smart Mobility

Veel aandacht in 2016 ook voor Smart Mobility met bijvoorbeeld presentaties en workshops op Intertraffic en Ecomobiel. Ook zorgden we voor kennisverspreiding door specifieke rapporten en interessante filmpjes te delen. Denk aan het onderzoek over wegmarkering van de provincie Utrecht, het onderzoek naar de betekenis van de zelfrijdende auto van de gemeente Amsterdam en diverse filmpjes zoals bijvoorbeeld de TED Talk over de toekomst van het verkeer in de stad.

Maar de grootste slag gaan we maken in 2017. Op verzoek van het WOW-bestuur hebben verschillende collega's van overheden en (semi-)publieke samenwerkingsverbanden kwesties rondom Smart Mobility besproken om te kijken hoe we als Nederlandse wegbeheerders samen kunnen optrekken en het onderwerp goed kunnen agenderen. In 2017 gaan we regionale bijeenkomsten over 'Smart Mobility' organiseren waarin we laten zien wat er speelt en luisteren naar wensen, zorgen en ideeën. Het doel is om samen te leren, voorbereid te zijn en invloed uit te oefenen. Zodat we beter zijn in het benutten van kansen, het verkleinen van risico’s, maar vooral in het verder helpen van onze burgers.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Stedelijk Verkeersmanagement

In 2016 organiseerden we in samenwerking met TrafficQuest, LVMB en CROW drie regiobijeenkomsten over Stedelijk Verkeersmanagement. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen veel nuttige onderwerpen naar voren. De meeste waren herkenbaar, sommige ook betrekkelijk nieuw. We gaan als werkgroep onder de vlag van het LVMB in 2017 verder met de onderwerpen 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit'. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Fietsbelevingsonderzoek

In navolging van het wegonderzoek zijn we gestart met een pilot fietsbelevingsonderzoek waarin gekeken is naar hoofdroutes, zoals snelfietsroutes en doorgaande routes. Aan het onderzoek nemen de provincies, diverse gemeenten, enkele waterschappen en Rijkswaterstaat deel.

Doelstelling is om te achterhalen hoe tevreden de fietsers over de betreffende fietswegen zijn. Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Wat levert het onderzoek op?
●       inzicht in de mening van fietsers over de fietswegen in het algemeen;
●       welke aspecten vinden fietsers belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
●       waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 
●       mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
●       de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren;

Het veldwerk onder ruim 8.600 respondenten is inmiddels afgerond en het eerste conceptrapport is opgeleverd. Definitieve oplevering vindt in februari 2017 plaats. Dan vind je het uiteraard op onze website terug.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

“Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen binnen het Stedelijk Verkeersmanagement waarbij initiatieven vanuit de markt een belangrijke rol spelen. Bij de wegbeheerders is er een duidelijke behoefte om een basissystematiek af te spreken.”

Ariea Vermeulen

Meer lezen