Water Ontmoet Water

‘WOW kan het verschil maken en doet dat ook!’ Deze uitspraak van een bestuurslid van Water ontmoet Water geeft goed weer hoe het jaar 2016 is verlopen. We hebben het afgelopen jaar verder gebouwd aan kennisuitwisseling en gezamenlijk uitvoeren van projecten en merken dat WOW steeds vanzelfsprekender wordt! Het afgelopen jaar heeft Water Ontmoet Water mooie activiteiten voor en door vaarweg- en waterbeheerders georganiseerd. Ook dit jaar hebben we doorgepakt op de verschillende thema’s.

Een content titel

Bijeenkomsten

Met het organiseren van bijeenkomsten willen we beheerders op regionaal en landelijk niveau dichter bij elkaar brengen, elkaar laten ontmoeten, netwerken en samenwerking stimuleren. In 2016 hebben we diverse fysieke bijeenkomsten en 17 online webinars georganiseerd. We zien dat de bijeenkomsten steeds beter worden bezocht en gewaardeerd. Ook de webinars blijken een succes. Omdat deze eenvoudig via de computer te volgen zijn, zijn ze erg geschikt om in korte tijd de kennis over relevante thema’s bij te spijkeren. Op de website van platformwow wordt een terugblik gegeven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Zomerscholen Afsluitdijk en Energie- en Grondstoffenfabriek

Zowel de afsluitdijk als de energie- en grondstoffenfabriek waren een van vijf genomineerden voor de WOW-prijs in 2015. De laatstgenoemde ging er met de felbegeerde prijs vandoor. Hoog tijd om deze projecten eens te bezoeken. Beide projecten vertelden vol enthousiasme over hun geschiedenis en de plannen voor de toekomst. Voor een terugblik van deze inspirerende bezoeken kan je kijken op de site van platformwow.nl: Afsluitdijk  en Energie- en grondstoffenfabriek. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Innovaties in het scheepvaartmanagement

In oktober 2016 was er een bijeenkomst over innovaties in het scheepvaartmanagement. Welke innovaties zijn dit en hoe kunnen beheerders deze samen ontdekken en implementeren? Diverse praktijkvoorbeelden kwamen deze middag aan de orde zoals: dynamische app beroepsvaart en recreatievaart, meervoudige gebruik AIS data, data inwinning, slowmill, smartpatrol, slimme(re) ligplaatsen, blauwe golf verbindend en de innovatiewand. Tijdens de middag kregen de aanwezigen een preview van de tentoonstelling 150 jaar nieuwe waterweg. Kijk hier voor een inspirerende terugblik op de middag.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Meldpuntwater

Meldpuntwater is een verwijzende website waarop burgers een melding, klacht of vraag kunnen indienen over water. In 2016 is de website op de schop gegaan en in september is een geheel nieuwe website gelanceerd. Tegelijk met de lancering is een marketingcampagne gestart. Dit is niet zonder resultaat geweest. Meldpuntwater heeft eind 2016 maandelijks ongeveer 100 meldingen en dit aantal groeit. Het komende jaar wordt gekeken hoe de website nog verder geoptimaliseerd kan worden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Veiligheid bediening kunstwerken

Naar aanleiding van de reactie van de minister van I&M op het rapport van de onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) over het ongeval bij de Den Uylbrug is er een bijeenkomst georganiseerd over veiligheid bediening kunstwerken. De aanbevelingen van de OVV om veiligheid bij bediening integraal te benaderen en de aanbevelingen om de kennis over het menselijk handelen bij bediening landelijk te delen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. In 2017 zullen de volgende activiteiten worden opgepakt ten aanzien van veiligheid bediening kunstwerken:

1. Kaders en richtlijnen bruggen en sluizen met elkaar delen en samen vernieuwen (incl. aandacht voor rood licht negatie)
2. Landelijke richtlijnen in bedienprotocollen en uniforme opleidingseisen
3. Kennisuitwisseling human factors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

Een content titel

Tevredenheidsonderzoek recreatievaart

Voor het eerst is gelijktijdig een onderzoek naar de ervaringen van recreatievaarders op Rijksvaarwegen en provinciale vaarwegen gedaan. Meer dan 2500 recreatievaarders hebben de enquête ingevuld waarin naar hun bevindingen van hun laatst gevaren route werd gevraagd.

Doelstelling is om te achterhalen hoe tevreden recreatievaarders over de Nederlandse vaarwegen van Rijkswaterstaat en provincies zijn.
Hiermee krijgen de beheerders inzicht in de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn. 

Wat levert het onderzoek op?
●      inzicht in de mening van recreatievaarders over de vaarwegen in het algemeen;
●      welke aspecten vinden recreatievaarders belangrijk: bijvoorbeeld veiligheid, aantrekkelijkheid, doorstroming en kwaliteit;
●      waarover is men op specifieke locaties wel tevreden en waarover niet; 
●      mogelijke verbeterpunten die kunnen worden opgepakt door de beherende instanties;
●      de beheerders kunnen onderling de resultaten vergelijken en op die manier van elkaar leren;

Naast het definitieve rapport zijn de resultaten van dit onderzoek op twee manieren visueel weergegeven:

1. door een interactieve infographic, waar je met een enkele muisklik de resultaten kunt zien en vergelijken (gereed in maart 2017);
2. door een kaart in google maps waarin de positief en negatief gewaardeerde wegen zijn te vinden. Door op de pin te klikken kun je zien waarom de wegen positief of negatief gewaardeerd zijn.

In februari 2017 worden de resultaten van het onderzoek beschikbaar gesteld.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

“Ontwikkelingen op het snijvlak van mobiliteit, data en digitale informatievoorziening gaan razendsnel. Onze uitdaging is om het mogelijk te maken om veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B te reizen, met minder belasting voor de leefomgeving”
Pieter Janssen

Meer lezen