Duurzaamheid en innovatie

Duurzaamheid en innovatie zijn twee grote overkoepelende thema’s waaraan platform WOW in 2016 een mooie bijdrage heeft geleverd.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Nationale Klimaattop
Op de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 hebben we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) een sessie gehouden over de vraag hoe de infrastructuur kan helpen bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Twee bestuursleden van platform WOW, Lindy Molenkamp van de provincie Overijssel en Eric Diepstraten RWS Zuid Nederland, leidden deze sessie op inspirerende wijze. Onderwerpen als circulaire economie, energieopwekking en energieneutraal werden toegelicht, waarna we vooral in gesprek zijn gegaan met de deelnemers.

Webinars
Duurzaamheid had zeker niet alleen op de klimaattop onze aandacht. Zo hebben we ook webinars georganiseerd over de aanpak duurzaam GWW en een over circulaire economie.

Duurzame en veerkrachtige infrastructuur
Tijdens de week van de WOW factor in november was er een bijeenkomst ‘Duurzame en veerkrachtige infrastructuur'. Hierbij kwamen er inspirerende praktijkvoorbeelden naar voren over onder andere klimaatverandering en water in de stad, een fietspad opgebouwd uit gerecycled wc-papier, praktijkvoorbeelden duurzaamheid vanuit de provincies en de Omgevingswet.

Aftrap Infra-Innovatie Netwerk
Samen met CROW hebben we de aftrap van het Infra-Innovatie Netwerk verzorgd in het provinciehuis van Noord-Brabant. Met ongeveer 300 deelnemers was het een energieke start. Zoals een deelnemer het verwoordde: “Innovatie in infra gaat niet over techniek alleen, maar vooral over samenwerken, grote interesse en een gezamenlijk gedachtegoed.”

Green Deal Duurzaam GWW 2.0 in 2017
We troffen ook de voorbereidingen voor een bijeenkomst op 17 januari 2017 op de InfraTech, waarbij de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend wordt. Een mooi begin van het nieuwe jaar.> terug naar overzicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen

“De motor voor innovatie is samenwerken en LEF”

Meer lezen