WOW Zuid-Nederland

Voor de regio Zuid Nederland (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) was 2016 het jaar van de doorstart van WOW. Diederik Timmer heeft in dit jaar plaatsgemaakt als bestuurlijk vertegenwoordiger van Zuid Nederland voor Eric Diepstraten. Eric was vanuit zijn vorige rol als directeur bij de provincie Utrecht al zeer betrokken bij platform WOW. Bij deze wisseling van de wacht hebben we voor de regio Zuid Nederland een nieuw plan van aanpak gerealiseerd waarin de ambities helder zijn neergezet.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Nationale Klimaattop
Verder heeft Eric samen met Lindy Molenkamp in november 2016 een inspirerende sessie geleid op de Nationale Klimaattop. Het onderwerp hierbij was hoe de infrastructuur kan helpen bij het bereiken van klimaatdoelstellingen. Tijdens de week van de WOW factor hebben er verschillende uitwisselingen in Zuid Nederland plaatsgevonden. Zo heeft bijvoorbeeld Annemieke van de Ven (Wethouder Veghel) een dagje met Rijkswaterstaat meegelopen.

Vooruitblik 2017
Voor 2017 zien wij als Zuid Nederland verschillende kansen. Wanneer bijvoorbeeld de programmeringen van Rijkswaterstaat, gemeente en provincie op elkaar gelegd worden, kunnen werken mogelijk gecombineerd worden waardoor de kosten lager zijn en de overlast minder. Verder willen we in 2017 in Noord-Brabant een netwerk opzetten, zoals dat in Limburg al bestaat. Daar is er een periodieke stuurgroep en een ambtelijk kernteam waarbij verschillende gemeenten, de provincie en Rijkswaterstaat aansluiten. In Zeeland gaan we kennismaken met waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en de provincie om te bepalen welke samenwerkingsinitiatieven er al lopen en op welke onderwerpen we nog kunnen doorpakken. Tevens zien we mooie ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility waarvoor in Zuid Nederland veel ambities zijn. Het belooft dus weer een mooi WOW jaar te worden in Zuid Nederland!

> terug naar overzicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen