WOW Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn er in 2016 twee overleggen geweest tussen de directeuren en afdelingshoofden Beheer van provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de grotere gemeenten in de regio. In deze overleggen komen verbinding, samenwerking en kennisdeling steeds beter tot stand.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Belangrijke rol voor beheerafdelingen in opstellen omgevingsplan
In het overleg in juni was onder andere de Omgevingswet onderwerp van het gesprek. Daarbij werd onderkend dat de beheerafdelingen een belangrijke rol te vervullen hebben bij het opstellen van het omgevingsplan van hun gemeente. Beheerafdelingen hebben ruime ervaring met kwaliteitsdoelen, geïntegreerde thema’s en de verwerking daarvan in het beleid. Zij kunnen dan ook een uitstekende bijdrage leveren bij het opstellen van een omgevingsvisie en het formuleren van relevante omgevingswaarden.

Nieuwe normen constructieve veiligheid
In het overleg van oktober werd gediscussieerd over de nieuwe normen met betrekking tot constructieve veiligheid. Zeker met het nieuws rond de Merwedebrug was dit onderwerp zeer actueel. De nieuwe normen blijken soms moeilijk toepasbaar op gemeentelijke bruggen en viaducten. Zo wordt in de norm gerekend met een vrachtwagen die soms langer is dan bruggen of viaducten in de gemeenten. Binnen gemeenten is daarom maatwerk noodzakelijk.

Samenwerking tussen gemeenten
Verder werd de visie van de gemeente Leiden op het beheer van de openbare ruimte toegelicht. Door het strategisch weglaten van objecten in de binnenstad (“ontspullen”) ontstaat letterlijk ‘Ruimte voor de stad’. Ook werkte de gemeente Zoetermeer samen met de gemeente Utrecht bij het ontwikkelen van een werkwijze voor het handhaven op overbelading. In de gemeente Utrecht wordt er al op overbelading gehandhaafd. Er wordt nu gekeken of, en op welke manier, dit systeem in de gemeente Zoetermeer kan worden toegepast.

> terug naar overzicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen