WOW Noordoost Nederland

In 2016 hebben in het kader van WOW Noordoost-Nederland drie bijeenkomsten plaatsgevonden over het thema overbelading van vrachtverkeer en de gevolgen voor wegen en kunstwerken. Aan de sessie namen behalve van overheden ook vertegenwoordigers deel van organisaties uit de kringen onderwijs, onderzoek en ondernemers. Een belangrijk deel van de gevallen is gerelateerd aan bouwprojecten waarin overheden een grote rol spelen, vaak als opdrachtgever. Onderzocht wordt nu hoe te komen tot een convenant tussen overheden en marktpartijen die voor hen werken.

Meer lezen

Een content titel

Met een ondertitel

Op 30 januari 2017 vindt een bijeenkomst over veiligheid plaats: de invalshoek is integraal denken over veiligheid van de weggebruiker maar ook van mensen die werken bij en voor de wegbeheerder. In het voorjaar zullen enkele bijeenkomsten worden gehouden rond het thema Smart mobility: wat betekent het voor wegbeheerders? Andere thema's die op het lijstje van het regionale WOW-bestuur staan zijn: Omgevingswet en wet Flora & fauna; e-bikes; effecten van klimaatverandering op infrastructuur; communicatie naar politiek en burgers. Ook zal aandacht worden besteed aan het 10-jarig bestaan van WOW.

WOW Noordoost-Nederland wordt momenteel bestuurd door vertegenwoordigers
van de gemeenten Almere, Groningen en Enschede, Rijkswaterstaat NN, provincies Fryslân en Overijssel.

> terug naar overzicht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Meer lezen