WOW Noord-Holland

 In de regio Noord-Holland hebben we een aantal bijeenkomsten georganiseerd met als doel kennis delen, inspireren en samenwerken tussen weg- en waterbeheerders. De thema’s van het afgelopen jaar waren onder meer:

 • samenwerking in de uitvoering van bouwprojecten (met als voorbeeld de realisatie van de Spieringbrug bij Muiden met RWS, gemeente Muiden en Provincie Noord-Holland);
 • informatiebijeenkomst over het landelijk Infra-Innovatie Netwerk, waarin een groot aantal weg- en waterbeheerders samenwerken om innovaties (beter) te verspreiden en te versnellen;
 • een zomerschool aan het veelgeprezen project Solaroad, het eerste fietspad dat zonlicht opvangt en omzet in energie;
 • kennis- en informatiebijeenkomst over Bouw Informatie Management;
 • een eerste Masterclass Smart Mobility, in samenwerking met Connecting Mobility. Doel hiervan was om een beter begrip te krijgen bij wegbeheerders over de consequenties van de ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility;
 • veiligheid in het bouwproces: informatie en kennis delen over verbetering van het veiligheidsbewustzijn in het bouwproces.

De bijeenkomsten zijn goed bezocht en werden positief gewaardeerd. 

Verder hebben we afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de ‘lessons learned’ van het ongeval met de Den Uijlbrug te Zaandam. Dit heeft geleid tot een beter begrip van het belang van de samenhang tussen ‘mens en machine’. En ook tot meer aandacht voor heldere procedures en het ontwikkelen en testen van die procedures samen met bedienaren.

Voor 2017 staat op de rol:

 • een vervolg op de Masterclass Smart Mobility;
 • duurzaam GWW sector en de Green Deal 2.0;
 • de werking van gebiedscontracten en kansen voor samenwerking daarbij;
 • de kansen van ‘internet of things’;
 • gezamenlijke kennisdeling tussen initiatiefnemers en belanghebbenden in het kader van een participatieve aanpak (Joint Fact Finding);
 • assetmanagement: hoe gaan we verder, nu en noodzaak van certificeren.

> terug naar overzicht