Personele uitwisseling

Naast de meeloopdagen hebben we in 2016 ook een paar langdurige uitwisselingen georganiseerd. Bijvoorbeeld een uitwisseling tussen een afdelingshoofd van Dunea en Rijkswaterstaat. Zo’n langdurige uitwisseling is de gelegenheid bij uitstek om structureel kennis en ervaring uit te wisselen.

Opvallend is wel dat de afgelopen jaren het aantal losse meeloopdagen sterk stijgt, terwijl er juist wat minder langdurige uitwisselingen tot stand komen.

Meer lezen

Samen met het platform Slim Samenwerken zijn we daarom de langdurige uitwisselingen aan het heractiveren. De eerste aanzet hiertoe is al gedaan in 2016 door HRM-medewerkers van de districtskantoren van Rijkswaterstaat te laten meelopen met waterschappen in hun regio (en vice versa). Hier worden in 2017 verdere stappen in gezet.

Heb je een concrete vraag over uitwisselingen, wil je je aanmelden voor een uitwisseling of gewoon meer weten?
Mail naar wowmakelaar@platformwow.nl of bel 06 - 121 38 876.

“Veel nieuwe contacten en ideeën opgedaan!”

Meer lezen